Hymn na zakończenie roku św. Anioła

Dnia 5 maja obchodzimy wspomnienie św. Anioła. Kończąc Rok Jubileuszowy zapraszamy do uczczenia świętego męczennika hymnami z dawnego brewiarza karmelitańskiego

Hymnus- Capitulum, Vesperis

W tym dniu radosnym Anioł Męczennik
Zasłużył na koronę niebiańskiej ojczyzny;
Cieszy się zakon Świętej Rodzicielki,
Cieszy się ziemia.

Z rozkazu Dziewicy, rodzice
Zaczerpnęli światło wiary,
Choć matka była w podeszłych już latach,
Bliźniąt cieszą się skarbem.

Anioła imię nadała Dziewica
Zwiastując los sławny potomstwu,
Co z łaski Najwyższego obdarowane
Było imieniem z nieba.

Jarzmo Chrystusa od lat niemowlęcych
Nosząc, poznało to dziecko, 
Powściągając usta od mlecznego pokarmu
Umartwiał członki ciała.

Gardząc sprawami przemijającego świata
Lękając się wściekłości szalejącego wroga,
Gorąco pragnie w Świętego Karmelu
zamknięcie wstąpić.

Białym oblekając ramiona płaszczem
Jaśnieje jakby czysty obraz skromności,
Ubogi duchem, poleceniom ojców
Zawsze posłuszny.

Chwałę Ojcu i Zrodzonemu z Ojca,
Jak również Ognistemu Duchowi śpiewajmy,
I świętej Matce wszyscy oddawajmy
Cześć zawsze. Amen.

Hymnus- Laudes

Kiedy rozmyśla wśród ciemnych cieni,
Niebianie mu służą pokarmem z nieba:
Lecz wezwany stamtąd ustami Chrystusa
Opuścił pieczary.

Wiedząc wcześniej o przeznaczonej sobie śmierci,
Napełniony duchem proroka Eliasza
O cześć Chrystusa, szlachetny dziedzic,
Płonął gorliwością.

Brata i siostry ohydny występek
Kiedy otwarcie wypomniał,
ów rzucił się w ślepym gniewie na świętego
i padł ciosem srogim uderzony.

Uszczęśliwiony wreszcie potrójnym wieńcem,
Jako czysty męczennik i Doktor Niebieski,
Zwyciężywszy ciało i pełen zasług
Wstępuje na obłoki.

Chwałę Ojcu i Zrodzonemu z Ojca,
Jak również Ognistemu Duchowi śpiewajmy,
I świętej Matce wszyscy oddawajmy
Cześć zawsze. Amen.

Hymnus- Matutinum

Szuka oddalonych samotni wśród lasów
By móc się ukryć przed światem,
Jednego pragnąc posiadać Sędziego,
Widzącego wszystko.

Lecz Bóg objawił znakami swemu słudze:
Na skutek modlitw świętego, wbrew ciężarowi,
Można ujrzeć jak twarda pływała wśród
Wód siekiera.

Mocny Anioł poskramia fale,
Powściągając napaść mocarza słowem,
Rozdziela rzekę i suchą stopą
Przechodzi przez fale.

Uzdrawia chorych i zmazy trędowatych
Oczyszcza, przywołuje umarłych do życia
Dotknięciem płaszcza, wszędzie powtarzając
Swych ojców czyny.

Chwałę Ojcu i Zrodzonemu z Ojca,
Jak również Ognistemu Duchowi śpiewajmy,
I świętej Matce wszyscy oddawajmy
Cześć zawsze. Amen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pozostałe