Błogosławieństwo papieskie dla czcicieli św. Anioła

SECRETARIA STATUS NR 488.542 DO WIELEBNEGO OJCA ROBERTA TONI PRZEŁOŻONEGO PROWINCJI ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO VIALE DEL MONTE OPPIO, 28 00184 ROMA Z OKAZJI POWROTU ZAKONU  I PRZYWRÓCENIA JEGO OBECNOŚCI W SANKTUARIUM ŚW. ANIOŁA MĘCZENNIKA W LICACIE, A TAKŻE W CELU UPAMIĘTNIENIA OSIEMSETNEJ ROCZNICY JEGO MĘCZEŃSTWA, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ PAPIEŻ FRANCISZEK PRAGNIE WYRAZIĆ SWOJĄ DUCHOWĄ SOLIDARNOŚĆ, OKAZUJĄC W […]