Błogosławieństwo papieskie dla czcicieli św. Anioła

SECRETARIA STATUS

NR 488.542

DO WIELEBNEGO OJCA ROBERTA TONI

PRZEŁOŻONEGO PROWINCJI ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO

VIALE DEL MONTE OPPIO, 28

00184 ROMA

Z OKAZJI POWROTU ZAKONU  I PRZYWRÓCENIA JEGO OBECNOŚCI W SANKTUARIUM ŚW. ANIOŁA MĘCZENNIKA W LICACIE, A TAKŻE W CELU UPAMIĘTNIENIA OSIEMSETNEJ ROCZNICY JEGO MĘCZEŃSTWA, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ PAPIEŻ FRANCISZEK PRAGNIE WYRAZIĆ SWOJĄ DUCHOWĄ SOLIDARNOŚĆ, OKAZUJĄC W TEJ SYTUACJI GŁĘBOKIE ZADOWOLENIE I ŻYCZĄC, ABY WYDARZENIE TO STANOWIŁO PRZYCZYNEK DO ODNOWIENIA DUCHOWEJ ŻYWOTNOŚCI DLA CAŁEJ MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI WSPIERAJĄC CORAZ BARDZIEJ STAŁE I WIERNE PRZYLGNIĘCIE DO CHRYSTUSA. OJCIEC ŚWIĘTY ZACHĘCA CAŁĄ WSPÓLNOTĘ, BY PATRZYŁA W PRZYSZŁOŚĆ Z NADZIEJĄ, ANGAŻUJĄC SIĘ AKTYWNIE W DZIEŁO EWANGELIZACJI I Z SERCA PRZYZYWA ZA MACIERZYŃSKIM WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI, KRÓLOWEJ KARMELU, OBFITYCH DARÓW I NIEBIESKICH POCIESZEŃ, A TAKŻE PRZESYŁA OJCU ORAZ WSPÓŁBRACIOM, A TAKŻE TRZECIEMU ZAKONOWI I WSZYSTKIM CZCICIELOM ŚW. ANIOŁA  APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

KARDYNAŁ PIETRO PAROLIN

SEKRETARZ STANU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI

Z Watykanu, 5 maja 2020 roku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pozostałe