5 września 2020

5 września 2020 r. odbyła się kolejna Msza św. Za wszystkich czcicieli św. Anioła. W sposób szczególny modliliśmy się w następujących intencjach: jako intencja dziękczynna, w intencji: Franka, Jarka, Jana, Marii, Jakuba Andrzeja, Igora, Kasi, Ludmira, Tadeusza, Janusza, Tadeusza, rodziny, Jurka, Michalinę, Nicoli, Romana, Urszuli, Hildegardy, Franciszki, instytutu Elianum, w intencji Karmelitów i sióstr Karmelitanek, w intencjach Sylwii, Piotra, Damiana, Adama, Iwony, Grzegorza, Sławomira, Aleksandra, Włodzimierza, Sławomira, Jakuba, Jakuba, Julii, Teresy, Marioli, Bożeny, Ewy, Agnieszki, Adama, Magdaleny, Zuzanny, Kacpra, Teresy, Stanisława, Grzegorza, Anny, Anny, Lecha, Sandrę, Apolonie, Alana, Irenę, Romana, Reginę, w pewnej sprawie, Michała, Adriana, Oli, Stasia, Antosia, Bożeny.

Kolejna Msza św. odbędzie się 5 października. Zachęcamy do nadsyłania swoich intencji. Niech św. Anioła wyprasza potrzebne łaski przed Bożym tronem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter