Intencje

Dnia 5 grudnia br. sprawowana była Msza św. za wszystkich czcicieli św. Anioła. Przez Jego wstawiennictwo Dobremu Bogu polecaliśmy następujące intencje: O jedność i zgodę w rodzinach.  O zdrowie, pomyślność i błogosławieństwo Boże dla Zygmunta Anioła. O zdrowie, nawrócenie rodziny, dobrą i godziwie płatną pracę, czystość serca i ciała.  O nawrócenie córki Nicole, łaskę, wiary, […]

Rodzina Anioła Bogiem silna

Zapraszamy do refleksji nad postacią św. Anioła, która przeprowadziła siostra karmelitanka Dzieciatka Jezus, której zgromadzenie rozpoczęło jubileusz 100 – lecia powstania.