Odpust Jubileuszowy
800-lecia śmierci św. Anioła

2020 - 5 maja - 2021

Aktualności

Msza ku czci św. Anioła

Dnia 5 kwietnia br. w Poniedziałek Wielkanocny sprawowana była Msza św. za wszystkich czcicieli św. Anioła. Przez Jego wstawiennictwo Dobremu Bogu polecaliśmy następujące intencje: *W

Czytaj więcej

Lipiny

13 września

Jak uzyskać odpust?

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej o odpuście na Rok Jubileuszowy z okazji męczeńskiej śmierci św. o. Anioła, trwający od 5 maja 2020 roku do 5 maja 2021 roku wierni uczestniczący we Mszy św. w kościele karmelitańskim mogą uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następujących warunków:

  • wzbudzić intencję jego otrzymania
  • być w stanie łaski uświęcającej po sakramentalnej spowiedzi
  • wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  • przyjąć w tym dniu Komunię Świętą
  • odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Odpust zupełny możemy uzyskać jeden raz w ciągu dnia i wolno go ofiarować za siebie, albo za zmarłych.

Kraków

Gdańsk

Chyżne

Lublin

Obory

Pilzno

Trutowo

Lipiny

Baborów

Wola Gułowska

Sąsiadowice

Włodzimierz Wołyński

Peregrynacja relikwii

pozostałe daty podane zostaną w późniejszym terminie

Gdańsk

31 maja 2020

Wola Gułowska

15 sierpnia

Sosnowiec

6 września

Lipiny

13 września

Obory

3-4 października

WSD Bydgoszcz

27-28 listopada

Sąsiadowice i Dąbrówka

7 lutego

Lublin

14 lutego

Pilzno

5 maja

Kraków

9 maja

Papież Franciszek otrzymał w darze figurkę św. Anioła

Zostaw intencję

Każdego 5 – go dnia miesiąca w trakcie trwania jubileuszu (do 5 maja 2021 r.) w naszym klasztorze będzie odprawiana Msza św. za czcicieli św. Anioła. Dołącz swoją intencję do wspólnej modlitwy.

icon About

Peregrynacja relikwii św. Anioła

Relikwie św. Anioła przechowywane w klasztorze karmelitów w Krakowie. Dnia 6 maja 2020 roku w Krakowie zaprezentowano odnowiony relikwiarz. W czasie Roku Jubileuszowego będzie peregrynować po karmelitańskich wspólnotach. Daty nawiedzenia konkretnych klasztorów zostaną podane w późniejszym terminie.

icon About

„Szanujmy relikwie męczenników, aby uczcić Tego, którego są męczennikami; szanujmy sługi, aby poszanowanie spływało na Pana, który mówi : Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje.”

Św. Hieronim

Dekret Stolicy Apostolskiej

Jubileusz 800 – lecia śmierci
św. o. Anioła z Sycylii
1185 – 1220

W roku jubileuszowym 800 – lecia śmierci św. o. Anioła, który przeżywamy w całym Zakonie (2020 – 5 V – 2021), zapraszamy do zapoznania się z Jego życiem. Choć wydaje się, że to postać z dawnych czasów, to miłość do Chrystusa i gorliwość w głoszeniu Ewangelii może być inspiracją dla nas, ludzi żyjących w XXI w. Odkryjmy na nowo świętego, która stoi u fundamentów Zakonu Karmelitańskiego i jest dla nas światłem prowadzącym na szczyt Góry Karmel.

Życie

Św. Anioł należał z pewnością do pierwszego pokolenia karmelitów, którzy z Ziemi Świętej przybyli do Europy na początku XIII wieku. Historycznie jest niepodważalne nie tylko jego pochodzenie z terenów Ziemi Świętej, ale także obecność w Rzymie za pontyfikatu papieża Honoriusza III, a przede wszystkim działalność kaznodziejska na Sycylii i męczeńska śmierć w roku 1220 w mieście Licata. Tam też do dziś spoczywają jego relikwie.

Anioł urodził się w 1185 roku w Ziemi Świętej; według legendy w rodzinie żydowskiej, która przyjęła chrześcijaństwo. Tradycja przechowuje imiona rodziców: Jesse i Maria wraz z imieniem brata bliźniaka – Jana. Dziewica Maryja sama w wizji zapowiedziała rodzicom narodzenie braci, nakazując nadać im imiona: Anioła i Jana. Kiedy dzieci miały cztery lata, rodzice uprzedzeni w wizji o swej śmierci, oddali je patriarsze jerozolimskiemu na wychowanie. Ten miał umieścić dzieci w klasztorze św. Anny przy Bramie Złotej, który według tradycji był domem rodzinnym Najświętszej Maryi Panny. Tam chłopcy nabyli znajomości języków: greckiego, syryjskiego i łacińskiego.

Mając zaledwie 18 lat, po przystąpieniu do życia pustelniczego wśród braci z Góry Karmel, Anioł wraz z bratem Janem miał złożyć śluby na ręce generała św. Brokarda. Ich życie zakonne od początku obfitowało w różne cuda, ale przede wszystkim w przykład życia modlitwy i cnót zakonnych. Po przyjęciu święceń kapłańskich i kilku latach życia zakonnego na pustyni, Anioł został wysłany z misją przepowiadania do Aleksandrii w Egipcie. Przed wyruszeniem w drogę Anioł miał wizję Chrystusa, który nakazał mu wyruszyć z misją ewangelizacyjną na Sycylię i jednocześnie zapowiedział mu męczeńską śmierć. Anioł posłuszny i przełożonym i poleceniu Zbawiciela, przez Egipt – gdzie patriarcha Aleksandrii dał mu relikwie świętych i ikonę Matki Bożej, namalowaną przez św. Łukasza, do zabrania  do Europy – dotarł najpierw do Civitavecchia, a potem do Rzymu. Tam spełnił nie tylko misję otrzymaną od generała zakonu zatwierdzenia reguły przez papieża Honoriusza III, ale i miał zasłynąć z kazań w Bazylice laterańskiej. Doceniony w swym charyzmacie kaznodziei został wysłany na Sycylię przeciw katarom i z nadzieją nawrócenia także Żydów. Przepowiadając w sycylijskim mieście Licata, spotkał się z gniewem heretyckiego rycerza Berengariusza, któremu publicznie wypominał kazirodztwo z  siostrą Małgorzatą. Ten w szale zaatakował św. Anioła podczas przepowiadania przy kościele św. Filipa i Jakuba i zadał mu pięć ran. Ranny Anioł zmarł cztery dni później – 5 maja 1220 roku – publicznie wybaczając Berengariuszowi.

Sława cudów dokonywanych przez Anioła już w Ziemi Świętej, przed przybyciem do Europy, później w Rzymie i Sycylii, także skuteczność jego przepowiadania, wzbudziła cześć dla niego. Męczeństwo zaowocowało jego kultem od razu po śmierci, a św. Anioł „odwdzięczył” się licznymi cudami przy swoim grobie. 

icon About

O Aniele, który wychodzisz z Karmelu, aby przygotować drogi dla Pana, umocnij nas swoimi przykładami w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze

Ant. do Pieśni Zachariasza ze wsp. św. Anioła

Wizerunek

Święty Anioł ma wszystkie swoje atrybuty najczęściej występujące w ikonografii: palma z trzema koronami, szpada wbita w serce i miecz rozcinający głowę, habit karmelitański, księga w ręku. Miecz i szpada mówią oczywiście o jego męczeństwie, podobnie jak palma. Księga mówi o charyzmacie kaznodziejskim.

Najciekawszy jest pierwszy atrybut: palma z trzema koronami. Jest to oczywiście palma męczeństwa, a trzy korony są tradycyjnie w kolorach zielonym, niebieskim i czerwonym. Czerwony oznacza oczywiście męczeństwo, niebieski mówi o kontemplacji, a zielony jest „doktorski”; to symbol nauki Bożej głoszonej ludowi.

Z podobnymi atrybutami mamy do czynienia w najbardziej znanym przedstawieniu św. Anioła, autorstwa fra Filippo Lippi z 1430 roku – tzw. Madonna di Trivulzio, przechowywana w Mediolanie. Po XVI wieku wizerunki św. Anioła należą najbardziej popularnych, a w kościele Santa Maria in Traspontina w Rzymie – siedzibie zakonu – znajduje się cykl 16 obrazów przedstawiających jego życie.

Prawdopodobnie najstarszy wizerunek św. Anioła w Polsce
Graduał o. Stanisława z 1644 roku, klasztor karmelitów w Krakowie

Kult i przesłanie

W tradycyjnym kalendarzu karmelitańskim św. Anioła wspominano dwa razy – 5 maja i 24 sierpnia. Pierwsza data wyznaczała święto własne z oktawą, druga – pamiątkę przeniesienia relikwii. Po dwudziestowiecznych reformach liturgicznych, św. Anioł nadal jest obecny w kalendarzu karmelitańskim 5 maja w randze wspomnienia.

Modlitwy własne na liturgiczny obchód św. Anioła nawiązują do obrony wiary i proszą, by święty Anioł zaprowadził wiernych do nieba umocnionych w wierze i miłości oraz noszących w ciele „krzyż umartwienia”. Przesłanie życia św. Anioła jest właśnie takie: miłość do Boga daje w modlitwie prawdziwe poznanie Go i czyni dobro wszystkim wokół, ale szczególnie przez nawracanie z grzechów do życia czystego i w prawdziwej wierze. Dziś, kiedy Nowa Ewangelizacja staje się wielkim zadaniem, św. Anioł jest wciąż żywym przykładem i prawdziwym patronem apostolskiej gorliwości w naszych środowiskach życia.

Centralnym punktem Reguły Karmelu jest przeżywanie wspólnotowej Eucharystii. Z przyjmowania Ciała Pańskiego pokolenia karmelitów czerpią siłę i moc do codziennego życia. Poniższy tekst to części Mszy św. z 1886 r. ku czci św. Anioła, z Mszału karmelitańskiego.

Mszał z 1886 r.

Breviarum

Do reformy liturgii w czasie Soboru Watykańskiego II ( 1962 – 1965 ) we wszystkich naszych kościołach obowiązywał brewiarz karmelitański zawierający dużą ilość świąt i wspomnień świętych Karmelu. Poniższy tekst to modlitwa brewiarzowa wydana w Rzymie w  1938 r.  zawierająca teksty na wspomnienie św. Anioła.

Teksty na wspomnienie św. Anioła.
Dawny brewiarz karmelitański
Rzym 1938 r.

Pieśń ku czci św. Anioła

Liturgia Godzin

„Jako zakonnicy jesteśmy powołani na wzór pierwotnego Kościoła do modlitwy liturgicznej we wspólnym sprawowaniu Liturgii Godzin (…) Modlitwa liturgiczna jest najstarszą formą spotkania z Bogiem we wspólnocie, aktualizuje ona to co wyraża.”

Konstytucje Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nr 69.

Liturgia godzin

Modlitwa do św. Anioła

Litania do św. Anioła

icon About

Boże, twierdzo wiernych i nagrodo męczenników, który powołałeś z Karmelu świętego Anioła i uczyniłeś go zwycięskim w cierpieniach męczeństwa, daj nam, za jego wstawiennictwem, naśladować wiernie przykład jego życia, by aż do śmierci świadczyć o Twojej obecności i dobroci.

Kolekta ze wsp. św. Anioła

Legendy i ciekawostki

Piękną jest legenda o kazaniu św. Anioła w Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie, którego mieli słuchać, nie znając kaznodziei, św. Dominik i św. Franciszek. Tak pisał jeden z karmelitańskich polskich kaznodziejów o tym wydarzeniu:

«Każe w Rzymie w kościele Laterańskim Anioł święty pewnego czasu, między poważnym audytorem zeszli się na kazanie Dominik święty i Seraficzny Franciszek, którzy po skończonej Anioła mowie, nie znając ani imienia wiedziawszy, od Ducha Świętego nauczeni rzekli: Angelus verè Angelis nominis sui, splendorem praefert, verè Angelicus nominari, Angelicus honorari debet – W tym Aniele oczywisty Anielskiego imienia splendor, jak Niebieskiego Anioła, Anielskiego człowieka czcić y wenerować należy».

Podczas rozmowy po kazaniu św. Franciszek miał przepowiedzieć Aniołowi męczeńską śmierć, a Anioł Franciszkowi stygmaty.

Inną ciekawostką jest fakt-legenda, że w miejscu jego męczeństwa i pochówku wytrysnęła woda i olej. Dało to zwyczaj błogosławienia oleju św. Anioła albo wody św. Anioła,  który był praktykowany w klasztorach karmelitańskich także w Polsce przedrozbiorowej.

Obrzęd poświęcenia
gałązek wierzby

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.

K: Niech będzie błogosławione imię Pana.
Teraz i na wieki.

K: Pan z Wami.
I z duchem twoim.

Módlmy się

Boże, Stwórco i Zbawco rodzaju ludzkiego, który udzielasz wiecznego zbawienia i dajesz łaski, pobło + gosław te gałązki, które z pobożnością i ze czcią św. Anioła, Twojego męczennika, oraz Matki Najświętszej z Góry Karmel, Tobie dzisiaj ofiarujemy i przynosimy byś je pobłogosławił. Racz udzielić tym gałązką mocy świętego Krzyża, aby ci, którzy do swoich domów je zaniosą czy na pola, otrzymali błogosławieństwo dla tych miejsc, które będą tymi gałązkami oznaczone, albo będą przechowywane pobożnie, by dzięki nim zachowały od chorób, i od grożących burz, by zmusiły do ucieczki szatanów i by nigdy nie zakłóciły spokoju tego miejsca. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Zgodnie z dawną tradycją w dniu poświęconym św. Aniołowi błogosławiono gałązki wierzby. Wiara ludu przypisywała im moc, która miała ochronić domy i pola przed niebezpieczeństwami. Tak jak św. Anioł uchronił mieszkańców Neapolu przed dżumą w 1656 roku, tak i dzisiaj wyprasza On przed Bogiem potrzebne łaski.

Patronaty

Masz dodatkowe pytania napisz na: aniol(at)karmelici.pl

Więcej informacji na temat św. Anioła z Sycylii można znaleźć na włoskiej stronie internetowej zakonu karmelitańskiego.